Bloggare är ett komiskt släkte

Bloggare är tämligen självupptagna.
Åtminstone inom bloggsfären.

Vi skriver om bloggandet.
Vi skriver om andra bloggar.
Vi skriver om kommentarer i andras bloggar.

Och ja, jag skriver vi för att även jag gör det.

Det är troligtvis vanligare (min undersökning är inte särskilt vetenskaplig) att ni hittar fler tips om andra bloggar inom bloggsfären än tips om böcker, filmer, musik, brodering eller ens matlagning.

Vi bloggare har till och med tipssidor om andra bloggar.

Är det bara jag som tycker att fenomentet är ganska komiskt?